Āķis Jānis Pēteris from Valkas apr. Plāņu pag.

Information about a person:

Person

Breadcrumbs

  1. Residents of latvia
  2. Valkas apr. Plāņu pag.
  3. Āķis Jānis Pēteris